LIÊN HỆ

Về sản phẩm, Sơn Nam cam kết về chất lượng và sản lượng nhờ lợi thế sở hữu mỏ đá hoa tinh khiết. Để đa dạng hóa sự lựa chọn chất lượng nguyên liệu và đảm bảo nguồn cung về nguyên liệu, Sơn Nam chủ trương mở rộng vùng nguyên liệu cạnh tranh. Đồng thời, Sơn Nam luôn định hướng cải thiện dây chuyền công nghệ hiện có bởi đội ngũ kỹ sư máy giàu kinh nghiệm và sử dụng các dây chuyền tiên tiến nhất trên thế giới nâng cao chất lượng bột đá và năng suất lao động của Sơn Nam.

Về giá cả, Sơn Nam có lợi thế cung cấp mức giá hấp dẫn cho khách hàng vì chủ động được nguồn nguyên liệu từ mỏ của mình. Khác với các nhà sản xuất khác, Sơn Nam định hướng không ngừng mở rộng vùng nguyên liệu cạnh tranh sở hữu. Không phụ thuộc vào các nhà cung cấp đá nguyên liệu, Sơn Nam định hướng đảm bảo cho khách hàng về sự ổn định của giá cả trong các điều kiện khó khăn.

Về kênh phân phối, Sơn Nam định hướng không ngừng mở rộng thị trường nội địa và hướng đến các thị trường khác trên thế giới, điển hình như: Hàn Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Trung quốc, Campuchia và một số nước khác.

Về truyền thông, định hướng dài hạn của Sơn Nam là quảng bá mạnh mẽ hình ảnh của Sơn Nam trên thị trường quốc tế bằng các phương tiện truyền thống và phi truyền thống.

Về con người, Sơn Nam định hướng phát triển và đào tạo để nâng cao trình độ của người lao động; đảm bảo sự hài lòng của khách hàng là thành công của Sơn Nam; luôn chia sẻ lợi ích với đối tác, cổ đông và nhân lực

Về sự chuyên nghiệp hóa, cải thiện và chuẩn hóa quy trình sản xuất và cách thức làm việc với các bên để đảm bảo thông suất các luồng thông tin, luồng hàng hóa và luồng tài chính.

Về triết lí và văn hóa, Sơn Nam chủ trương và định hướng triết lí sản xuất kinh doanh hướng về lợi ích của các đối tác, đem lại sự hài lòng cho các quý khách hàng. Đồng thời, Sơn Nam luôn quan tâm xây dựng môi trường và văn hóa như một chỉnh thể chuyên nghiệp duy nhất là Sơn Nam - nơi mà mọi cá nhân đều có quyền lợi chặt chẽ, cơ hội phát triển công bằng, không ngừng được nâng cao năng lực và lợi ích.